ΣΥΜΒΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ALFA ROMEO SLOTKEY PCF7941 433MHZ SIP22 159


PCF7941, 3 BUTTONS, SIP22,433MHZ

  • SKU: REM/ARM/001/S